Binnenhuisreglement

Groot Beverse Zwemclub

 

 

Algemeen

 

1. De Groot Beverse Zwemclub (GBZ) is een vereniging, opgericht ter bevordering van de zwemsport. De Groot Beverse Zwemclub is aangesloten bij de Vlaamse Zwemliga / K.B.Z.B. Alle leden van GBZ zijn verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Arena, Jozef II-straat 36-38, 1000 Brussel.

 

2. De Groot Beverse Zwemclub is een vereniging zonder winstoogmerk.

 

3. Iedereen kan op eigen verzoek lid worden van de club, op voorwaarde dat het bestuur, in de persoon van de sportsecretaris, een gunstig advies aflevert, en de persoon in kwestie voldoet aan de toetredingsvereisten van de groep waarin hij/zij wordt ingedeeld (zie verder). Bij twijfel vraagt de sportsecretaris het advies van de hoofdtrainer (voor kandidaat-competitiezwemmers) of van de verantwoordelijke van de zwemschool (voor kandidaat-leden van de zwemschool). Wie lid van de zwemclub wordt, gaat ermee akkoord dat foto’s van hem/haar gepubliceerd worden op onze website www.gbz.be. (Kandidaat)-leden die hier bezwaren tegen hebben, nemen zelf contact op met een van de bestuursleden van de club.

 

4. Het lidgeld bedraagt:

 

Per lid

Per gezin

Opmerking

01/01-31/12

€ 70

€ 210

 

01/04-31/12

€ 55

€ 165

Enkel voor nieuwe leden

01/07-31/12

€ 40

€ 120

Enkel voor nieuwe leden

01/10-31/12 van het jaar nadien

€ 90

€ 270

Enkel voor nieuwe leden

Bovendien betaalt elk lid € 1 per zwembeurt.

 

5. Het lidgeld dient betaald te worden in de periode 01/12-01/01. Wie op 01/01 geen lidgeld betaald heeft, wordt geschrapt van de ledenlijst.

 

6. Leden van GBZ worden ingedeeld in een van de volgende groepen:

 

7. De voorwaarden om toegelaten te worden tot de zwembeurten van de zwemschool zijn:

De trainers van de zwemschool beslissen in onderling overleg wie er over mag gaan naar een volgende groep binnen de zwemschool. De belangrijkste criteria hierbij zijn: leeftijd, capaciteit en aantal aanwezigheden op de zwembeurten van de zwemschool.

 

8. Het trainersteam beslist in onderling overleg wie er toegelaten wordt tot de groep van de competitiezwemmers. Ook hier zijn de belangrijkste criteria leeftijd, capaciteit en aantal aanwezigheden. Als algemene regel geldt dat:

 

9. Voorwaarden om toegelaten te worden tot de liefhebbers zijn:

§  tussen 12 en 18 jaar oud zijn

§  in GBZ de zwemschool gevolgd en beëindigd hebben

§  de volgende tijden kunnen zwemmen: 50m schoolslag en 50m rugslag in minder dan 1 minuut, 50m crawl in minder dan 50 seconden

§  bereid zijn om wedstrijd te zwemmen als de trainers je dat vragen

§  minimum 20 aanwezigheden per kalenderjaar hebben. Het is dus best te verwittigen in geval van ziekte

Niet toegelaten zijn:

§  zwemmers die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

§  ex-competitiezwemmers die al vele jaren hun inzet voor de club hebben betoond, kunnen terecht bij de competitiezwemmers, bij de masters of in uitzonderlijke gevallen ook bij de liefhebbers. Wie van deze uitzonderingsmaatregel gebruik wenst te maken, dient een aanvraag in bij een van de trainers. Het gezamenlijke trainersteam beslist of er op de vraag ingegaan wordt, en zo ja, in welke groep de zwemmer in kwestie ondergebracht wordt.

§   voor competitiezwemmers die al op jongere leeftijd de brui geven aan het wedstrijdzwemmen, is er geen plaats in de liefhebbersgroep

 

10. Tot de groep van de masters worden toegelaten: personen van 20 jaar en ouder (uitzonderingen op deze regel kunnen in samenspraak met de trainer van de masters) die zich akkoord verklaren met de intentieverklaring van de master:

 

11. Leden die toetreden tot de groep van de competitiezwemmers verbinden zich ertoe om op vraag van de trainers aan competitiezwemmen te doen. Wie niet van plan is om aan competitiezwemmen te doen, meldt dat aan de trainers op het ogenblik dat hij/zij uitgenodigd wordt om toe te treden tot die groep.

 

12. De categorieën van competitiezwemmers zijn:   9- en 10-jarigen

                                                                                  11- en 12-jarigen

                                                                                  13- en 14-jarigen

                                                                                  15- en 16-jarigen

                                                                                  17- en 18-jarigen

                                                                                   +18-jarigen

                                                                                  25- tot 34-jarigen (pre-masters)

                                                                                  +35-jarigen (masters)

 

Trainingen / WEDSTRIJDEN

 

1. De trainingen hebben plaats in S&R De Meerminnen te Beveren:

 

 

Bevers

Toekomst

Dubbels

Eentjes

Zwemschool

Masters

Liefhebbers

Maandag

17.30-19u

17.30-18.30u

17.30-18.30u

17.30-18.30u

-

18.30-19.30u

Dinsdag

18.30-20u

18.30-19.30u

-

 

-

-

Woensdag

18.30-20u

17.30-18.30u

Zwemschool

Zwemschool

17.30-18.30u (groep 1/2)

18.30-19.30u (groep 3/4/5)

18.30-19.30u

Donderdag

18.30-20u

18.30-19.30u

18.30-19.30u

18.30-19.30u

-

-

Vrijdag

19.30-21u

19.30-20.30u

-

 

-

-

Zaterdag

11.30-13u

11.30-12.30u

Zwemschool

Zwemschool

13-14u

(alle groepen)

9-10u

Zondag

-

-

-

-

-

-

 

Maximum aantal trainingsuren per week volgens leeftijd / groep:

 

Leeftijd/groep

Aantal trainingen/week van 1,5u

Totaal aantal trainingsuren/week

Toekomst

Geen

4

12-jarigen

Max. 2

5

13-jarigen

Max. 3

7

14-jarigen en ouder

Geen beperking

Geen beperking

 

Wijzigingen aan deze uurregeling, alsook extra (ochtend-)trainingen tijdens de schoolvakanties zullen tijdig aan de zwemmers meegedeeld worden via email (competitiezwemmers), via onze website www.gbz.be en via het magneetbord in de inkomhal van het zwembad.

 

2. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers en hulptrainers.

 

3. Iedereen die aan de trainingen/wedstrijden deelneemt, dient zich te houden aan de richtlijnen van de trainers en de reglementen van de club.

 

4. De trainingsuren dienen gerespecteerd te worden. Wie te laat komt, moet zich bij de trainer aanbieden en zich verontschuldigen. De trainer is gemachtigd de persoon in kwestie een sanctie op te leggen, als hij/zij van oordeel is dat de zwemmer/zwemster op tijd had kunnen zijn (bijv. te lang getreuzeld in de kleedcabines).

 

5. Aan trainingen/wedstrijden dient deelgenomen te worden met de nodige motivatie, ernst en inzet.

 

6. Tijdens de trainingen is het verboden het zwembad te verlaten zonder de toelating van de trainer, wat ook de reden mag zijn. Tijdens wedstrijden is het verboden het zwembad te verlaten zonder de toelating van de trainer of de afgevaardigde, wat ook de reden mag zijn.

 

7. Iedereen traint in de groep en in de baan waarin hij/zij door de trainers werd ingedeeld. De verantwoordelijke van de trainers is gemachtigd om een zwemmer of zwemster in een andere baan onder te brengen.

 

8. Iedereen die aan trainingen/wedstrijden deelneemt, moet zich beleefd en behoorlijk gedragen, zowel voor, tijdens als na de trainingen/wedstrijden.

 

9. Zware of herhaaldelijke overtredingen van dit binnenhuisreglement zullen door de trainers en/of het bestuur bestraft worden met:

1.      mondelinge waarschuwing aan de zwemmer/zwemster en zijn/haar ouders

2.      verzoek aan de zwemmer/zwemster en zijn/haar ouders om voor het bestuur van GBZ te verschijnen

Voorbeelden van zware overtredingen zijn: wateren in het bad, onbehoorlijk gedrag, onbeleefdheid tegenover een trainer, hulptrainer, meerdere of medezwemmer(ster), ...

 

AANDUIDINGEN VOOR DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

 

1. De inschrijvingen voor alle wedstrijden gebeuren door het sportsecretariaat, op voordracht van de trainers.

 

2. Onze jeugdige competitiezwemmers zijn verplicht om aan minimum 5 wedstrijden per kalenderjaar (jan-dec) deel te nemen, bij voorkeur minstens 2 in het najaar en minstens 3 in het voorjaar. Wie zijn/haar aantal van min. 5 wedstrijden niet haalt, moet in december zijn licentie voor dat jaar zelf betalen.

 

3. Inschrijven voor wedstrijden gebeurt als volgt: Ongeveer 4 weken voor de wedstrijd krijg je van de trainers een e-mail met daarin een link, waarmee je kan inschrijven voor de wedstrijd. Dat is de enige manier om je in te schrijven. Inschrijven kan tot 2,5 week voor de wedstrijd. Dan zal de link verdwijnen. Heb je aangegeven dat je gaat meezwemmen, maar lukt dat toch niet, dan kan je afmelden tot 10 dagen voor de wedstrijd. Wie na deze termijn afmeldt, dient een boete te betalen van minimum € 3,00 per start of voor een doktersattest te zorgen.

 

4. GBZ heeft een sponsor. Op training en op wedstrijden zijn onze zwemmers/zwemsters verplicht een zwembroek/badpak van die sponsor te dragen en de rugzak van de club te gebruiken. Verder draagt men op wedstrijden een badmuts van GBZ (of geen badmuts) en een T-shirt+short of training/sweater van de club.

 

 

TOT SLOT

 

1. Opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot dit binnenhuisreglement kunt u kwijt bij de Raad van Bestuur van GBZ.

 

2. De Raad van Bestuur van de Groot Beverse Zwemclub is te allen tijden gemachtigd om dit binnenhuisreglement te wijzigen. Aanpassingen aan dit binnenhuisreglement zullen bekendgemaakt worden op de website www.gbz.be.

 

 

NUTTIGE GEGEVENS

 

Op 1 januari 2016 is:

Gillis en Greet Vennens